منیپولیتور تمام پنوماتیک "Ergo bar 1" قابل نصب بر روی ریل‌های متقاطع

این منیپولیتور معمولا همراه با یک ابزار مخصوص ساده، برای بارهای سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این منیپولیتور بر روی ریل‌های متقاطع و هم به صورت بازوهای مفصلی ساخته و نصب می‌گردد. کنترل این منیپولیتور کاملا پنوماتیک است.

Ergo bar 1 منیپولیتور
Ergo bar 1 Cable Manipulator - Over Head KBK Mounted
Max. Payload F 55 Kg
Rail length Lr 4000-6000 mm
Max. lift H 1100 mm
Work space length Wl 3000-5000 mm
Height under the rail Hr 2500 mm
Manipulator height Mh 300 mm
Air supply Dry and oil-free compresed air: min 0.7-0.8 MPa
Ergo bar 1 منیپولیتور

منیپولیتور تمام پنوماتیک "Ergo bar 1" بازویی

نوع بازویی منیپولیتور "Ergo bar 1" به منظور نصب ثابت طراحی شده است. بازوها،‌ سبب افزایش محوطه کاری منیپولیتور می گردند. این نوع منیپولیتور برای ایستگاه‌های کاری با فضای محدود بسیار مناسب است.

(Ergo bar 1) Cable Manipulator – Over head fixed
Max. Payload F 55 Kg
Max. lift H 1100 mm
Min. radius E 300 mm
Max. radius R 2800 mm
Attachment plate height Hd 2500 mm
Height under the manipulator Hs 2250 mm
Air supply Dry and oil-free compresed air: min 0.7-0.8 MPa
Ergo bar 1 منیپولیتور

مشخصات و ابعاد منیپولیتور کابلی "Ergo bar 1" بازویی

(Ergo bar 1) Cable Manipulator – Column mounted
Max. Payload F 55 Kg
Max. lift H 1100 mm
Min. radius E 300 mm
Max. radius R 2800 mm
Attachment plate height Hd 2500 mm
Height under the manipulator Hs 2250 mm
Air supply Dry and oil-free compresed air: min 0.7-0.8 MPa