منیپولیتور تمام پنوماتیک مفصلی (Ergo bar mini)

این نوع منیپولیتور از نوع مفصلی و کنترل آن کاملا نیوماتیک است. دارای قابلیت نصب بر روی ریل‌های متقاطع است. بنابراین امکان پوشش فضای کاری بیشتری را فراهم می‌کند. با توجه به مکانیزم بازو‌های موازی به کار رفته در این منیپولیتور، جابجایی بارهای خارج از مرکز امکان پذیر است.

Ergo Bar Mini منیپولیتور
(Ergo bar mini) Articulated manipulator - Overhead KBK Mounted
Max. Payload F 120 Kg
Rail length Lr 4000-6000 mm
Max. lift H 900 mm
Work space length Wl 3000-4000 mm
Height under the rail Hr 3200 mm
Air supply Dry and oil-free compresed air: min 0.7-0.8 MPa