منیپولیتور تمام پنوماتیک مفصلی (Ergo bar)

این منیپولیتور دارای مکانیزم چهار لینکی (parallelogram) و سیستم بالانس نیوماتیک است. این دستگاه بیشتر به منظور جابجایی قطعات سنگین‌تر و بارهای خارج از مرکز مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستگاه با استفاده از یک جک بالانس و مدار نیوماتیک ضمن خنثی نمودن وزن سازه منیپولیتور، وزن قطعات نیز خنثی می‌شوند. مکانیزم های بکار رفته در این منیپولیتور، سبب می‌شوند تا قطعات جابجا شده پیوسته موازی با افق قرار گیرند.

Ergo Bar منیپولیتور
Ergo Bar منیپولیتور
Ergo Bar منیپولیتور
(Ergo bar) Articulated Manipulator – Overhead fixed
Max. Payload F 120 Kg
Rail length Lr 4000-6000 mm
Max. lift H 900 mm
Work space length Wl 3000-4000 mm
Height under the rail Hr 3200 mm
Air supply Dry and oil-free compresed air: min 0.7-0.8 MPa

مشخصات فنی و ابعادی سیستم‌های پیشنهادی و همچنین برخی مشخصات دیگر منیپولیتور "Ergo bar"

وجود ترمز در مفاصل دورانی

ترمز در مفاصل دورانی | Ergo Bar منیپولیتور
ترمز در مفاصل دورانی | Ergo Bar منیپولیتور
ترمز در مفاصل دورانی | Ergo Bar منیپولیتور
ترمز در مفاصل دورانی | Ergo Bar منیپولیتور

سیستم بالانس در دو وضعیت با بار و بدون بار

قابلیت تنظیم سیستم بالانس متناسب با بار

تمامی اجزای اصلی پنوماتیک برای منیپولیتور و تولینگ از قطعات معتبر اروپایی که دارای نمایندگی فعال در ایران می باشند مانند SMC ، Festo ، Parker و Aircomp تهیه می گردند.

اجزای اصلی پنوماتیک | Ergo Bar منیپولیتور
اجزای اصلی پنوماتیک | Ergo Bar منیپولیتور

شماره گذاری مدار نیوماتیک و استفاده از شلنگ مشکی برای هوای اصلی و رنگ قرمز برای مسیر سیگنال به منظور سهولت در امر تعمیرات و شناسایی مدار

فشار هوای فشرده مورد نیاز در هر ایستگاه برای منیپولیتور برابر 6 بار با فیلتراسیون 3 میکرون بدون روغن

قابلیت محدود کننده‌ی حرکت لیفت منیپولیتور

محدود کننده‌ی لیفت منیپولیتور | Ergo Bar منیپولیتور

سیستم تنظیم کننده‌ی تراز بازوی انتهایی

تنظیم کننده‌ی تراز بازوی انتهایی | Ergo Bar منیپولیتور

قابلیت محدود کننده حرکت چرخشی حول مفاصل منیپولیتور

محدود کننده حرکت دورانی | Ergo Bar منیپولیتور

مفصل دورانی تولینگ

این مفصل به اپراتور کمک خواهد کرد بدون هیچ محدودیتی دوران تولینگ حول محور عمود را انجام دهد. در این صورت از پیچیده شدن شلنگ های هوای فشرده به دور این مفصل جلوگیری به عمل می آید.

Ergo Bar منیپولیتور

رنگ مجموعه

منیپولیتور: آبی (RAL 5005)
تولینگ: زرد (RAL 1018)