درباره ما

فرصت‌های شغلی

تلفن: ۶۴۹۱۲۳۴۰-۰۲۱

فرصت‌های شغلی

تجهیزات و ماشین آلات مخصوص

مکانیزم شاسی برگردان

در پروسه تولید خودرو اعم از سواری و تجاری با پلتفرم شاسی مجزا، از این تجهیز استفاده می شود. این مکانیزم در دو سالن متفاوت کارخانجات تولید خودرو از قبیل شاسی سازی و مونتاژ شاسی در سالن مونتاژ به کار گرفته می شود.

شاسی برگردان در خطوط تولید شاسی

نیروهای وارده بر شاسی خودروهای سواری و تجاری بسیار زیاد و طراحی و ساخت آن در عمر سازه بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل پروسه جوشکاری از نقطه نظر کنترل پارامترهای جوش و شیوه های آن نیز باید طبق استاندارد باشد. در شاسی های خودروهای سنگین حتما باید تورچ جوشکاری یا الکترود عمود به قطعه باشد. به بیان ساده تر جوشکاری سر بالا در پروسه تولید شاسی های سنگین پذیرفته نیست.

بر این اساس هنگامیکه جوشکاری یک سمت شاسی به اتمام می رسد مکانیزم شاسی برگردان با دوران 180 درجه ای اقدام به دوران شاسی کرده تا جوشکاری سمت دیگر شاسی فراهم گردد.

این دستگاه به گونه ای طراحی می شود که امکان توقف دوران در زاویه دلخواه اپراتور جهت تنظیم زاویه های موثر برای جوشکاری ایجاد گردد.

شکل شماره (1) شاسی برگردان جوشکاری ساخته شده توسط شرکت کاوان صنعت

شاسی برگردان در خطوط مونتاژ

نوع دیگر شاسی برگردان در خطوط مونتاژ به کار گرفته می شود. در خطوط تولید شاسی برخی قطعات مونتاژی برروی شاسی و برخی دیگر زیر شاسی نصب می گردد. روش های پروسه تولید خودروهای تولیدی در کارخانجات متفاوت است. در برخی از کارخانجات پس از نصب اکسل ها برروی شاسی، مجموعه دوران داده می شود تا امکان مونتاژ تمامی قطعات فراهم گردد.

در این پروسه مکانیزم شاسی برگردان خطوط مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع شاسی برگردان دارای دوبخش مجزا که هر یک شامل موتور گیربکس و سیستم کنترلی جداگانه است. در این تجهیز دوران توسط دو تسمه که به دور شاسی کشیده می شود انجام می گردد.

کابین SHOWER TEST

انواع جیگ های جوشکاری

ماشین قالب گیری وکس

سایت در حال به روز رسانی است….