درباره ما

فرصت‌های شغلی

تلفن: ۶۴۹۱۲۳۴۰-۰۲۱

فرصت‌های شغلی

انواع ریل های KBK آلومینیومی

ریل‌هایی با وزن بسیار کم و با دقت تولید بالا

انواع ریل های KBK آلومینیومی: 

ریل آلومینیومی:

ریل های  KBK یکی از اجزاء ثابت و پر کاربرد کارخانجات تولید خودرو و صنایع مرتبط به آن محسوب می شود. این نوع ریل در سایر کارخانه های تولیدی نیز کاربرد زیادی دارد. پس از گذشت سال های متوالی که از این ریل های استفاده می شود هنوز تغییری در شکل ظاهری و ساختار آنها مشاهده نمی شود. پس از ریل های نورد شده آهنی، ریل های آلومینیومی اکسترود شده به بازار آمدند. با توجه به ساختار این نوع ریل، حرکت روانتری نسبت به ریل های آهنی دارند. لقی های ترولی ها کمتر شده و وزن طولی آنها به مراتب کمتر است.  

شیوه ساخت ریل های آهنی به روش فرم دهی توسط غلتک است که از دقت زیادی برخوردار نیستند. متصل کردن ریل ها در ادامه یکدیگر توسط پیچ هایی است که در امتداد ریل و در انتهای دو ریل بسته می شود. یکی از معایب این نوع ریل همین شیوه اتصال است که عدم انطباق دقیق دو ریل را در ناحیه اتصال به دنبال دارد و سبب گیر مکانیکی ترولی در این ناحیه خواهد شد. 

در مقایسه با ریل های قدیمی و آهنی، ریل های آلومینیومی به شیوهی اکستروژن تولید می شوند. دقت زیاد این روش تولید، سبب می شود به منظور افزایش طول ریل ها، آنها در امتداد هم با دقت بسیار بالا متصل شده و ترولی حرکت بسیار نرمی در ناحیه اتصال داشته باشد. از بارزترین ویژگی های این نوع ریل وزن کمتر و دقت بیشتر آنها نسبت به نمونه های آهنی آن است که حرکت روان، تنظیم و مونتاژ آسان از سایر ویژگی های این نوع ریل است. در اشکال زیر با مقاطع پروفیل ریل و المان های اتصال آن بیشتر آشنا می شویم. 

در شیوه نصب متقاطع با بهره گیری از دو ریل موازی در یک سطح و یک یا دو ریل عرضی در ارتفاعی پایین تر محوطه کاری پوشش داده می شود. بدیهی است اتصالات استاندارد هریک وظیفه ای را خواهند داشت تا این مجموعه عملکرد مطلوب را ایجاد نماید. شکل زیر نشانگر مجموعه ریل متقاطع است.

C:\Users\Naya\Desktop\ergo rail1.PNG

شکل شماره (1) مجموعه ریل متقاطع همراه با استراکچر

KBK  نوع 1  (KVR1)

دراین بخش ابتدا به معرفی اجرا تشکیل دهنده مجموعه ریل های آلومینیومی می پردازیم. این نوع ریل به منظور افزایش مساحت تحت پوشش محوطه کاری تجهیز کاربردی شما به کار می رود که می توان آنرا به صورت Mono rail (تک ریل) یا متقاطع نصب و بهره برداری نمود. ریل KVR1 از جنس آلومینیوم آلیاژی 6063 به روش اکستروژن و با طول های 3، 4، 5 و 6 متر تولید می شود. 

شکل شماره (2) ریل آلومینیومیKVR1

طول ریل (L)Ergo rail 1
وزن طولی (کیلوگرم)کد فنی قطعه
2000 mm11.6KVR1102
3000 mm17.4KVR1103
4000 mm23.2KVR1104
5000 mm29KVR1105
6000 mm34.8KVR1106

اتصال ریل به سازه : 

به منظور نصب ریل های آلومینیومی نیاز به سازه ای است که امکان آویزان کردن مجموعه را ایجاد نماید. اتصال ریل به سازه مجموعه کلمپی است که به سازه سالن و محل نصب ریل ها متصل می شود. شکل زیر نشانگر اتصال ریل به سازه است.

شکل شماره (3) مجموعه اتصال ریل به سازه

Ergo rail 1
وزن (کیلوگرم)کد فنی قطعه
2.8KVR1400

اتصال ریل به ریل :

این مجموعه به منظور اتصال دو ریل طولی و عرضی طراحی شده است. قسمتی که با ورق فلزی ساخته شده است درون ریل مونتاژ شده و قسمت دیگر مربوط به نصب ترولی می باشد. 

شکل شماره (4)مجموعه اتصال ریل به ریل

Ergo rail 1
وزن (کیلوگرم)کد فنی قطعه
1.1KVR1500

ترولی:

حرکت ریل های متقاطع نسبت به هم و تجهیز مورد استفاده برروی ریل توسط این قطعه تامین می گردد. هنگام نصب و استفاده این ترولی در مجموعه ریل باید دقت شود حتما اشپیل های سرو ته شفت وجود داشته و دهانه اشپیل توسط ابزار مناسب باز شود.

شکل شماره (5)ترولی

Ergo rail 1
وزن (کیلوگرم)کد فنی قطعه
1.3KVR1600

درپوش ریل:

برای جلوگیری از سقوط ترولی از درون ریل و ایجاد ضربه گیری برای برخورد ترولی در انتهای ریل از این قطعه استفاده می شود. ( دقت کنید مهره اتصال این قطعه تا نزدیکی بدنه ریل سفت شود و هیچگاه آنرا خیلی محکم نکنید. این عمل سبب می شود دهانه ریل جمع شده و ترولی در این ناحیه درگیر خواهد شد.)

شکل شماره (6)درپوش ریل

Ergo rail 1
وزن (گرم)کد فنی قطعه
185KVR1300

اتصال سر به سر :

به منظور اتصال دو ریل در امتداد یکدیگر از این اتصال استفاده می شود. چنانچه نیاز به قرارگیری ریل های طولی بلند تر از 6 متر باشد. از این اتصال استفاده می شود. 

Ergo rail 1
وزن  (کیلوگرم)کد فنی قطعه
2KVR1200

نکته نصب 1: پیچ های اتصال سر به سر را شل کنید. با استفاده از ریسمان هم راستایی ریل های طولی را چک کنید. اگر نیاز به تنظیم راستای دو ریل است. با چکش پلاستیکی اقدام به هم راستایی کنید در وضعیت کاملا هم راستایی نسبت به بستن پیچ های اتصال به صورت یک در میان اقدام کنید.

شکل شماره (7) اتصال سر به سر

اتصال سیم بکسل : 

هوای فشرده مورد نیاز دستگاه یا سیستم برق رسانی آن باید در کنار ریل های طولی و عرضی قرارگیرد. به همین منظور شلنگ فنری انتقال هوای فشرده و یا قرقره های انتقال کابل باید روی سیم بکسل قرار گیرند. این سیم بکسل توسط دو عدد اتصال فلزی در دو انتهای ریل کشیده و محکم می شوند. 

شکل شماره (8) اتصال سیم بکسل

قرقره کابل

در صورت استفاده از تجهیز برقی برروی ریل های متقاطع آلومینیومی از این قرقره استفاده می شود که امکان نصب کابل های تخت و با مقطع گرد درون این قرقره وجود دارد.

شکل شماره (9) قرقره کابل

بارگذاری نیرو ریل:

شکل شماره (10) بارگذاری انجلم شده برروی ریل 6 متری

این بار گذاری برروی ریل KVR1 و با فاصله دو تکیه گاه 5 متری انجام شده است. بدیهی است، هرچه تکیه گاه ها یا اتصالات به سقف به هم نزدیکتر شوند نیروها و وزن قابل تحمل ریل نیز افزایش می یابد.

مراحل نصب ریل KVR1:

 • نقشه چیدمان ریل و ایستگاه کاری به صورت خوانا باید در اختیار نصاب ریل باشد.

شکل شماره (11) نمونه چیدمان ریل های متقاطع

 • در اولین اقدام نصاب باید ابعاد وشیوه ی اجرای استراکچر ریل را چک کند. ارتفاع زیر استراکچر، فاصله دو تیر استراکچر و ابعاد شروع و پایان تیرهای طولی باید مطابق نقشه اجرا شده باشد. دقت کنید خطای مجاز ساخت استراکچر در ابعاد و تراز بودن سازه به حدی باشد که با اتصلات قابل تنظیم قابل جبران باشد. 
 • چک کنید اتصال هوای فشرده همراه با واحد مراقبت بدون روغن (برای منیپولیتور) در محلی که در نقشه مشخص شده، اجرا شده باشد.
 • در صورت نیاز به برش ریل ها برای کوتاه کردن آنها به صورتی انجام شود که سطح برش داده شده کاملا عمود به طول ریل باشد و سطوح برش داده شده کاملا پلیسه گیری شود.
 • حتما تراز بودن استراکچر را چک کنید. مقدار خطای مجاز در طول تیرهای طولی از سر و ته 3 میلیمتر می باشد. البته این عدد به طول تیر بستگی دارد . معیار مشخص برای تیر های 6 متری در نظر گرفته شده است. به طور کلی، کلیه پل، باند و المان های استراکچر نصب ریل، باید مستقیم، موازی، تراز و در یک ارتفاع نصب شوند.
 • در زیر تیر طولی ریل های طولی را روی زمین قرار دهید.

شکل شماره (12) آماده سازی ریل KVR1 جهت نصب

 • مطابق با نقشه اتصالات ریل به سازه را روی ریل نصب کنید.
 • دقت کنید مهره های ناخنی اتصال ریل به سازه به مقدار کافی شل باشد تا هنگام نصب در ارتفاع مزاحمت برای شما ایجاد نکند.
 • با رعایت موارد ایمنی توسط پالت و لیفتراک ریل را تا نزدیکی تیر طولی بالا ببرید.

شکل شماره (13) نصب ریل

 • ناخنی های اتصال ریل به سازه را روی لبه تیر طولی انداخته و مهره های آنرا محکم کنید ( به یاد داشته باشید برای تنظیمات نهایی شاید لازم باشد اتصالات را برروی تیر طولی جابجا کنید پس نیاز نیست مهره ها را کاملا سفت کنید)

شکل شماره (14) اتصال مجموعه ریل به سازه به استراکچر اصلی

 • به همین ترتیب دیگر ریل های طولی را نیز نصب کنید ( چنانچه دو یا چند ریل طولی در امتداد یکدیگر دارید، از اتصال سربه سر استفاده کنید و با استفاده از ریسمان وضعیت مستقیمی ریل های در امتداد هم را چک و بعد از آن پیچ های اتصال سربه سر را محکم کنید).
 • با بهره گیری از تراز لیزری توازی و تراز بودن ریل های طولی را چک کنید در صورت نیاز از پیچهای تنظیم اتصال ریل به سازه جهت تراز کردن ریل ها بهره ببرید.
 • درپوش های یک سمت ریل را ببندید. (دقت کنید مهره های پیچ های اتصال را تا انتها سفت نکنید این عمل سبب جمع شدن دهانه ریل شده و ترولی در این ناحیه گیر خواهد کرد. حتما دقت کنید هر تجهیزی از جمله ریل های عرضی را درون ریل های طولی وارد نمودید برای جلوگیری از سقوط تجهیز درپوش را فورا بندید.)
 • ریل عرضی را روی زمین قرارداده و اتصالات ریل به ریل را روی آن ببندید. برروی هریک از اتصالات ریل به ریل یک عدد ترولی نصب کنید.( دقت کنید پین و اشپیل های ترولی پس از قراردادن شفت نصب شده باشد و دهانه آنرا با انیردست باز کرده اید)
 • با رعایت اصول ایمنی و با وسیله ای ایمن، ترولی ریل عرضی را از انتهای ریل های طولی وارد پروفیل ریل کنید. (بلافاصله درپوش ریل را ببندید و فراموش نکنید مهره اتصال درپوش را کمی مانده به بدنه ریل دیگر سفت نکنید.)
 • اتصالات سیم بکسل را از طرفی که واحد مراقبت قرار دارد و مزاحمتی برای حرکت ریل ایجاد نمی کند بر روی ریل نصب کنید. با استفاده از دو پیچ های روی اتصال سیم بکسل آن را کشیده و تحت فشار قرار دهید. 
 • بر روی بست های سیم بکسل برای جلوگیری از صدمه زدن به شلنگ فنری پوششی با نوار چسب سیاه ایجاد کنید.
 • شلنگ را روی سیم بکسل به طریقی که سیم بکسل از مرکز استوانه شلنگ فنری عبور کند قرار دهید.

شکل شماره (15) نصب سیم بکسل و شلنگ فنری

 • برروی منیپولیتور یا تجهیز خود ترولی ریل نصب کنید و اشپیل آنرا نصب و دهانه آن را با کمک انبردست باز کنید. تجهیز را با کمک ترولی های ریل درون پروفیل ریل قراردهید و فورا درپوش ریل را ببندید. (فراموش نکنید مهره نباید تا انتها سفت شود) 
 • تمام اتصالات ریل به سازه، ریل به ریل و ترولی متصل به منیپولیتور باید به سیم بکسل ایمنی مجهز شود. قسمت بالایی ریل را با مته 8  سوراخ کنید و با کمک سیم بکسل نمره 6 و دو عدد بست کاملا محکم کنید. ( مطمئن شوید این کار تا پایان شیفت کاری انجام می شود.)
 • همه آویزها باید درست و عمودی نصب شوند. تمام اتصالات تعلیق باید بار را به طور مساوی تحمل کنند.

KBK  نوع 2  (KVR2)

پروژه ساخت این نوع ریل در دست اقدام است و به زودی به محصولات شرکت افزوده خواهد شد.

ریل آلومینیومی با مقطع U شکل (KVRU)

این نوع ریل آلومینیومی، با مقطع U (ناودانی) و وزن طولی تقریبی 10 کیلوگرم برای کاربردهای خارج از مرکز و طولی مورد استفاده قرار می گیرد. در ریل‌های با مقطع U عرض ریل ثابت و امکان افزایش طولی به هر مقدار فراهم است. 

ریل های KVRU از جنس آلومینیوم آلیاژی 6063 به روش اکسترود تولید می شوند. به منظور جلوگیری از سایش ریل در محل تماس چرخ ترولی، درون پروفیل آن تسمه ای از جنس فولاد فنر با سختی HRC 38 تعبیه می گردد. بدین ترتیب، امکان ساییدگی آن در دراز مدت نیز با توجه به نیروهای وارده از سوی چرخ های ترولی منیپولیتور یا تجهیز مورد نظر شما از بین خواهد رفت. به منظور دسترسی منیپولیتور به پالت و بدنه خودرو، پالت های حمل قطعات بایستی موازی با خط تولید قرار داده شوند.

شکل شماره (16) مقطع ریل KVRU یا ناودانی

اتصالات به‌کار رفته در ریل های متقاطع یا KBK با دو نوع Suspend (معلق) و یا Rigid (بدون لقی)  طراحی و ساخته می شوند. استفاده اتصال Rigid یا بدون لقی در ریل های متقاطع در تمامی اتصالات به سازه به دلیل محدود کردن درجه آزادی المانها و سفتی حرکت، وجود ندارد. به تعبیری دیگر، هنگام نصب ریل های متقاطع، در صورت نیاز به اتصال Rigid باید به صورت تلفیقی انجام شود. ولی تمام اتصالات ریل به سازه برای ریل های ناودانی به صورت  Rigid ساخته می شود. 

شکل شماره (17) اتصال RIGID و آزاد (با لقی)

ریل های ناودانی برای بارهایی تا 1000 kg و خارج از مرکز مناسب است. در کاربردهایی که وزن بالا وجود دارد و نیاز به پوشش طولی تجهیز است بهترین انتخاب ریل ناودانی KVRU است.