درباره ما

فرصت‌های شغلی

تلفن: ۶۴۹۱۲۳۴۰-۰۲۱

فرصت‌های شغلی

Ergo bar 1

منیپولیتور تمام پنوماتیک “Ergo bar 1” قابل نصب بر روی ریل‌های متقاطع

این منیپولیتور معمولا همراه با یک ابزار مخصوص ساده، برای بارهای سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این منیپولیتور بر روی ریل‌های متقاطع و هم به صورت بازوهای مفصلی ساخته و نصب می‌گردد. کنترل این منیپولیتور کاملا پنوماتیک است.

Ergo bar 1 Cable Manipulator – Over Head KBK Mounted
Max. PayloadF55Kg
Rail lengthLr4000-6000mm
Max. liftH1100mm
Work space lengthWl3000-5000mm
Height under the railHr2500mm
Manipulator heightMh300mm
Air supplyDry and oil-free compresed air: min 0.7-0.8 MPa

منیپولیتور تمام پنوماتیک “Ergo bar 1” بازویی

نوع بازویی منیپولیتور “Ergo bar 1” به منظور نصب ثابت طراحی شده است. بازوها،‌ سبب افزایش محوطه کاری منیپولیتور می گردند. این نوع منیپولیتور برای ایستگاه‌های کاری با فضای محدود بسیار مناسب است.

(Ergo bar 1) Cable Manipulator – Over head fixed
Max. PayloadF55Kg
Max. liftH1100mm
Min. radiusE300mm
Max. radiusR2800mm
Attachment plate heightHd2500mm
Height under the manipulatorHs2250mm
Air supplyDry and oil-free compresed air: min 0.7-0.8 MPa

مشخصات و ابعاد منیپولیتور کابلی “Ergo bar 1” بازویی

(Ergo bar 1) Cable Manipulator – Column mounted
Max. PayloadF55Kg
Max. liftH1100mm
Min. radiusE300mm
Max. radiusR2800mm
Attachment plate heightHd2500mm
Height under the manipulatorHs2250mm
Air supplyDry and oil-free compresed air: min 0.7-0.8 MPa