درباره ما

فرصت‌های شغلی

تلفن: ۶۴۹۱۲۳۴۰-۰۲۱

فرصت‌های شغلی

Ergo bar 3

منیپولیتور تمام پنوماتیک “Ergo bar 3” با کابل دوبل

با کمک این منیپولیتور امکان جابجایی قطعات مختلف در شرایط بدون وزن و در هر جهتی فراهم می شود. ابزار مخصوص توسط دو کابل مجزا به منیپولیتور متصل می‌گردد که حداکثر ایمنی را تضمین خواهد کرد. این منیپولیتور کاملا نیوماتیک است.

(Ergo bar 3) Cable Manipulator – Overhead KBK mounted
Max. PayloadF120Kg
Rail lengthLr4000-6000mm
Max. liftH1800mm
Work space lengthWl3000-5000mm
Height under the railHr3000mm
Manipulator heightMh300mm
Air supplyDry and oil-free compresed air: min 0.7 MPa